Disciplíny

Soutěží se ve čtyřech disciplínách:
 1. Robosumo
 2. Sledování čáry
 3. Myš v bludišti - Micromouse
 4. Robot uklízeč

1. Robosumo

Principem soutěže je zápolení dvou robotů, kteří se snaží vytlačit protivníka z kruhu, podobně jako je tomu v klasickém sumu. Vítězí ten robot, který svého protivníka vytlačí ven. V případě, že se robot jakoukoli svou částí dotkne podložky pod soutěžím kruhem, je automaticky prohlášen vítězem kola protivník. Přesné znění pravidel je dostupné v rubrice pravidla. Základní parametry soutěže:
 • Časový limit: 9 minut
 • Maximální váha robota: 3kg
 • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
 • Rozměry ringu: průměr 154 cm

2. Sledování čáry

Soutěž vyhrává robot, který nejrychleji projede dráhu, realizovanou jako černá čára na bílém podkladu. Dráha obsahuje zatáčky, pravoúhlé (ostré) rohy a křižovatky a robot ji musí projet od začátku do konce co nejpřesněji. Základní parametry soutěže:
 • Časový limit: 3 minuty
 • Maximální váha robota: 1 kg
 • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
 • Rozměry dráhy: 280×200 cm

3. Myš v bludišti - Micromouse

Myš „Micromouse“ je robot, který projíždí bludiště ze startu do cíle. Bludiště má standardizované rozměry, ale konkrétní konfigurace přepážek/stěn je odhalena vždy až na začátku soutěže, kdy kód robotů již nelze modifikovat. Soutěž vyhrává robot, který bludiště projede nejrychleji. Každý robot v soutěži může v bludišti uskutečnit libovolný počet jízd v časovém limitu 10 minut. V každé jízdě může bludiště zkoumat a učit se, aby v následující jízdě dosáhl lepší čas. Výsledný čas je ten z nejkratší nebo nejlepší jízdy. Základní parametry soutěže:
 • Časový limit: 10 minut
 • Maximální váha robota: není omezena
 • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
 • Rozměry bludiště: 288×288 cm

4. Robot uklízeč

Smyslem této disciplíny je posbírat kostky rozmístěné na soutěžní ploše a přivést je do určené oblasti. Soutěžní plocha je bílá sololitová deska s rozměrem 140 x 200 cm, která je olemována černou elektrikářskou páskou, po které se robot pohybuje. Pozice kostek je při každém pokusu stejná a je odhalena až při začátku celé soutěže. Soutěžící má celkem tři pokusy na sesbírání kostek s časovým limitem tří minut. Oblast, kdo které má robot kostky přivést, je jeden z rohů hrací plochy a jedná se o kruhovou výseč o poloměru 30 cm v jejímž rohu je postavena 50 cm vysoká krabice. Tato výseč je naznačena tužkou na soutěžní desku. Všechny kostky, které po ukončení pokusu, budou i minimální částí uvnitř této oblasti, jsou započítány. Každá kostka, kterou robot nepřiveze, znamená penalizaci v podobě jedné minuty k celkovému času pokusu. Vítězem se stává robot, který přiveze kostky v nejkratším čase. Pokus může být předčasně ukončen soutěžícím; v tom případě rozhodčí zapíše čas pokusu a počet dovezených kostek. Složitější varianta Komplikovanější variantou této disciplíny je sběr kostek a jejich umístění do boxu. Robot sbírá kostky a vkládá je boxu o rozměrech 210 x 210 x 100 mm, který je umístěn v rohu soutěžní plochy. Zadní strana boxu má výšku 297 mm. Základní parametry soutěže:
 • Časový limit: 3 minuty
 • Maximální váha robota: není omezena
 • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
 • Rozměry bludiště: 140×200 cm