Disciplíny

Soutěží se ve třech disciplínách:
 1. Robosumo
 2. Sledování čáry
 3. Robot uklízeč

1. Robosumo

Principem soutěže je zápolení dvou robotů, kteří se snaží vytlačit protivníka z kruhu, podobně jako je tomu v klasickém sumu. Vítězí ten robot, který svého protivníka vytlačí ven. V případě, že se robot jakoukoli svou částí dotkne podložky pod soutěžím kruhem, je automaticky prohlášen vítězem kola protivník. Přesné znění pravidel je dostupné v rubrice pravidla.

2. Sledování čáry

Soutěž vyhrává robot, který nejrychleji projede dráhu, realizovanou jako černá čára na bílém podkladu. Dráha obsahuje zatáčky, pravoúhlé (ostré) rohy a křižovatky a robot ji musí projet od začátku do konce co nejpřesněji. Základní parametry soutěže:
 • Časový limit: 3 minuty
 • Maximální váha robota: 1 kg
 • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
 • Rozměry dráhy: 280×200 cm
Tato disciplína se rozděluje na varianty LEGO a MCU. Varianta LEGO je robot s výše popsanými parametry, který je vybaven jedním sensorem na detekci čáry. Naproti tomu verze MCU není omezena počtem sensorů.

3. Robot uklízeč

Smyslem této disciplíny je posbírat kostky rozmístěné na soutěžní ploše a přivést je do určené oblasti. Soutěžní plocha je bílá sololaková deska s rozměrem 140 x 100 cm, která je olemována černou elektrikářskou páskou, po které se robot pohybuje. Pozice kostek je při každém pokusu stejná a je odhalena až při začátku celé soutěže. Soutěžící má celkem tři pokusy na sesbírání kostek s časovým limitem tří minut. Oblast, kdo které má robot kostky přivést, je jeden z rohů hrací plochy a jedná se o kruhovou výseč o poloměru 30 cm v jejímž rohu je postavena 50 cm vysoká krabice. Tato výseč je naznačena tužkou na soutěžní desku. Všechny kostky, které po ukončení pokusu, budou i minimální částí uvnitř této oblasti, jsou započítány. Každá kostka, kterou robot nepřiveze, znamená penalizaci v podobě jedné minuty k celkovému času pokusu. Vítězem se stává robot, který přiveze kostky v nejkratším čase. Pokus může být předčasně ukončen soutěžícím; v tom případě rozhodčí zapíše čas pokusu a počet dovezených kostek. Složitější varianta Komplikovanější variantou této disciplíny je sběr kostek a jejich umístění do boxu. Robot sbírá kostky a vkládá je boxu o rozměrech 210 x 210 x 100 mm, který je umístěn v rohu soutěžní plochy. Zadní strana boxu má výšku 297 mm. Základní parametry soutěže:
 • Časový limit: 3 minuty
 • Maximální váha robota: není omezena
 • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
 • Rozměry bludiště: 140×100 cm