Pravidla

Věkové kategorie

Dle data narození (vyplňuje se v přihlášce) budou soutěžící rozděleni do následujících kategorií:
 • Žáci: do 15 let (včetně)
 • studenti SŠ: 16 - 19 let
 • dospělí: > 19 let

Povolené díly a stavebnice

Robogames je zcela otevřená soutěž, ve které mohou soutěžit roboti, postavení z čehokoli. Na této akci nechceme zavádět technické kategorie dle typu použitých stavebnic nebo materiálů. Naopak, chceme všechny nadšence a studenty robotiky motivovat k účasti nezávisle na tom, jestli mají nebo nemají dostatek peněz na různé „oficiální“ stavebnice. Věříme, že o úspěchu na soutěži by měl rozhodovat především talent, píle a sportovní štěstí. Chápeme obavy uživatelů „oficiálních“ stavebnic, že budou oproti jiným soutěžícím v nevýhodě např. kvůli slabším motorům nebo bateriím. Mohou se však právě na naší soutěži nechat inspirovat a ke svojí oficiální stavebnici také připojit silnější („neoficiální“) komponenty. S tímto záměrem budeme také každý rok vybírat některé přednášky v doprovodném programu: zajímají nás všechny nápady a projekty, které umožňují robotiku praktikovat s menšími náklady, než je dnes obvyklé.

Soutěžní týmy

Ve všech soutěžích může s jedním robotem soutěžit vícečlenný tým. V případě vítězství ale tým obdrží pouze 1 hmotnou cenu.

Harmonogram

  • Pokud není určeno jinak, tak soutěžící nemá nárok na testovací jízdy.
  • Před zahájením soutěže bude vypracován předběžný harmonogram, který soutěžící musí dodržovat. V případě nedodržení může být soutěžící penalizován a to až diskvalifikací.
  • Soutěžící musí na výzvu rozhodčího absolvovat svoji soutěž. Možné zdržení je možné pouze při opravách robotů nebo výměně baterií.
  • Pokud soutěžící odmítne na výzvu organizátorů soutěžit, nebude mu dovoleno svoji disciplínu absolvovat.

Soutěže

Robosumo

Základní parametry soutěže:
   • Časový limit: 9 minut
   • Maximální váha robota: 1kg
   • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
   • Rozměry ringu: průměr 154 cm
Pravidla:
Tato pravidla jsou odvozena z pravidel Sumo soutěže v americké soutěži Robogames [1]:
   1. Účelem soutěže je soupeření dvou robotů, kteří se snaží vytlačit svého protivníka z hrací plochy.
   2. Roboti mohou mít neomezenou výšku, ale jejich půdorys může být maximálně 25 x 25 cm. Splnění tohoto pravidla bude kontrolováno vložením robota do rámu s vnitřním rozměrem 25×25 cm. Robot musí tímto rámem projít.
   3. Robot může vážit maximálně 1 kg. Váhový limit bude kontrolován před vstupem robota do ringu, ale také po výměně baterií.
   4. Po startu zápasu může robot svoje rozměry zvětšit, např. roztažením klamných cílů.
   5. Robot se může po startu rozdělit na několik samostatných dílů nebo robotů. Pokud ale kterýkoli díl skončí mimo ring, robot prohrává.
   6. Robot nesmí v zápase používat žádné techniky pro změnu přilnavosti (adheze) k povrchu ringu, ať už mechanické nebo chemické.
   7. Robot nesmí znečistit plochu ringu. Nesmí vypouštět žádné látky (lepidla, oleje, odmašťovadla, kouř, mlhu..).
   8. Robot smí soupeře pouze tlačit. Nesmí používat techniky pro destrukci, poškození nebo znehybnění soupeře, jako např. střelbu, údery kladivem, použití plamenů, elektrických výbojů, sítí nebo materiálů namotávajících se na hřídele kol atd.
   9. Sumo ring má průměr 154 cm. Je vyroben z černě laminované dřevotřískové desky tloušťky 1 cm, podložené nožkami o výšce 4 cm. Ring má 5 cm široký bílý okraj. Startovací čáry jsou hnědé, 2 cm široké a jsou od sebe vzdáleny 20 cm – viz rozměry na Obr. 1.
   10. Sumo ring je sestaven ze dvou polovin, takže středem plochy vede spoj, který není ideálně hladký.
   11. Zápas trvá maximálně 9 minut čistého času a sestává z maximálně tří platných kol, takže délka jednoho kola jsou 3 minuty. Vítěz kola získává 1 bod a zápas končí v okamžiku, kdy jeden z robotů získá 2 body.
   12. Zápas začíná tak, že jsou roboti umístěni na hrací plochu a na pokyn rozhodčího jsou soutěžícími uvedeni k činnosti. Po zapnutí se 5 sekund robot nesmí hýbat, ale je dovoleno signalizovat činnost robota například opticky nebo akusticky. Během pěti sekund po startu zápasu musí soutěžící odstoupit od hrací plochy alespoň na vzdálenost 150 cm. Pokud by se některý z robotů začal hýbat v prvních pěti sekundách od startu zápasu, může být rozhodčím penalizován, případně až diskvalifikován.
   13. Pokud chce robot poprvé přejet na druhou polovinu soutěžního ringu, musí se oproti startovní pozici otočit alespoň o 90°.
   14. Robot prohrává soutěžní kolo v okamžiku, kdy se některá jeho část dotkne podložky, na které je položena soutěžní plocha.
   15. Pokud po uplynutí 3 minut ve třetím rozhodujícím kole mají oba roboti stejný počet bodů, může rozhodčí nařídit prodloužení nebo přidělit vítězný bod za větší aktivitu.
   16. Pokud jsou roboti do sebe zakleslí a/nebo jejich pohyb nenaznačuje naději na změnu po dobu delší, než 5 sekund, může rozhodčí nařídit nové kolo.
   17. Pokud jeden robot zastaví a stojí déle, než 5 sekund, získává jeho oponent 1 bod a kolo je ukončeno.
   18. Robot se pohybuje pouze autonomně a v průběhu soutěžního kola není dovolena jakákoli forma komunikace s robotem.
   19. Podle počtu soutěžících jsou rozřazeni do skupin, ve kterých se soutěží stylem „každý s každým“, nebo je vytvořena pouze jedna skupina a zápasí se stejným způsobem.
   20. Vítězem celé soutěže se stává ten, kdo získá nejvíce bodů.
Sumoring - rozměry
Obr. 1: Sumoring - rozměry

Mini Robosumo

Jedná se o variantu k standardní disciplíně. Kromě předchozím pravidlům je pouze změna v průměru kruhu, který je 77 cm.

Mini Robosumo - lego

Varianta Mini robosumo disciplíny, kde jsou povoleny pouze stavebnice Lego. Maximální rozměr robota je 15 × 15 cm.

Mini Robosumo - MCU

Varianta Mini robosumo disciplíny, kde jsou povoleny všechny ostatní stavebnice mimo Lego. Maximální rozměr robota je 10 × 10 cm.

Sledování čáry

Soutěž vyhrává robot, který nejrychleji projede dráhu, realizovanou jako černá čára na bílém podkladu. Dráha obsahuje zatáčky, pravoúhlé (ostré) rohy a křižovatky a robot ji musí projet od začátku do konce co nejpřesněji. Základní parametry soutěže:
   • Časový limit: 3 minuty
   • Maximální váha robota: 1 kg
   • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
   • Rozměry dráhy: 280×200 cm
Pravidla:
   1. Dráha je vyrobena z bílé desky Sololak o rozměrech 280×200 cm. Na této desce je vyznačena trasa čarou z černé elektrikářské pásky šířky 15 mm. Zatáčky mají nejmenší poloměr 10 cm, nejmenší vzdálenost souběžných čar („rastr“) dráhy je 20 cm.
   2. Robot musí čáru sledovat celou cestu od startu až do cíle.
   3. Pokud robot čáru opustí, poté opět nalezne a nezkrátí si tím cestu, je jízda platná.
   4. Pokud robot čáru opustí, poté opět nalezne a zkrátí si tím cestu, rozhodčí prohlásí jízdu za neplatnou.
   5. Dokud nevyprší časový limit 3 minuty, je možné robota umístit zpět na start a začít další pokus. Výsledný čas je čas nejkratšího pokusu.
   6. Pokud robot v časovém limitu nedojede ani jednou do cíle, zapíše rozhodčí do výsledkové listiny pouze vzdálenost, kterou robot ujel předtím, než opustil čáru.
   7. Roboti, kteří nedojedou do cíle, se v soutěži umístí dle ujeté vzdálenosti až za roboty, kteří do cíle dojeli v časovém limitu.
   8. Robot se pohybuje pouze autonomně a za soutěžní jízdy není dovolena jakákoli forma komunikace s robotem.
Příklady drah:
Dráha - typ 1
Dráha - typ 2

Myš v bludišti - Micromouse

Myš „Micromouse“ je robot, který projíždí bludiště ze startu do cíle. Bludiště má standardizované rozměry, ale konkrétní konfigurace přepážek/stěn je odhalena vždy až na začátku soutěže, kdy kód robotů již nelze modifikovat. Soutěž vyhrává robot, který bludiště projede nejrychleji. Každý robot v soutěži může v bludišti uskutečnit libovolný počet jízd v časovém limitu 10 minut. V každé jízdě může bludiště zkoumat a učit se, aby v následující jízdě dosáhl lepší čas. Výsledný čas je ten z nejkratší nebo nejlepší jízdy. Základní parametry soutěže:
 • Časový limit: 10 minut
 • Maximální váha robota: není omezena
 • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
 • Rozměry bludiště: 288×288 cm
Pravidla soutěže:
 1. Pravidla pro Bludiště:
  1. Bludiště má mezinárodně standardizované rozměry 2.88×2.88 m. Je definováno mřížkou 16×16 polí, každé pole má rozměry 18×18 cm. Stěny bludiště tvoří konfigurovatelné 5 cm vysoké a 12 mm tlusté přepážky. Tzn. cesty v bludišti jsou široké 16,8 cm. Přepážky jsou bílé, podlaha bludiště je černá. Start je vždy v rohu bludiště, cíl je uprostřed. Celá plocha bludiště je uzavřena zdí.
  2. Podlaha našeho bludiště je sestavena z několika dlaždic. Počítejte s tím, že spoje mezi dlaždicemi nejsou ideálně hladké.
  3. Startovní pole je v rohu a je vždy obklopeno třemi stěnami.
  4. Každé pole 18×18 cm má v rozích sloupky, které se nazývají „body mřížky“. Bludiště je postaveno tak, že ke každému bodu mřížky je přichycena alespoň jedna přepážka (zeď).
  5. Cílové pole je vždy uprostřed bludiště. Je uzavřené a má vždy jen jeden vstup o šířce jednoho pole (16,8 cm).
  6. K cílovému poli může vést více cest. Bludiště bude navrženo vždy tak, aby cíl nenašla myš, která jede stále podél zdi pouze po své jedné straně („wall-hugging“).
  7. Bludiště bude soutěžícím ukázáno až v okamžiku začátku závodu. Žádnému soutěžícímu nebude umožněna zkušební jízda. Každý soutěžící může svoji myš v bludišti zkoušet až v rámci svého oficiálního soutěžního času (10 minut).
 2. Pravidla pro Myš:
  1. Myš může mít půdorys až 25×25 cm (dle japonské varianty pravidel [3]) a neomezenou výšku.
  2. Podvozek myši musí být schopen jízdy v cestičkách širokých 16,8 cm, tzn. maximální rozměry podvozku jsou 16×16 cm. Možnost většího půdorysu v našich pravidlech můžete využít k detekci horní červené hrany stěn po vzoru historických typů Micromouse robotů [4].
  3. Pokud máte ambici jet s Vaším robotem na soutěž Robogames do USA, dodržte maximální rozměr půdorysu robota 16×16cm, viz pravidla soutěže Micromouse na amerických Robogames [5]).
  4. Váha myši není omezena.
  5. Myš nesmí obsahovat žádný HW bezdrátový interface (radiový, optický, zvukový...), který by umožňoval skryté zaslání konfigurace bludiště.
  6. Před startem závodu budou všechny Myši předloženy porotě ke kontrole parametrů dle výše uvedených pravidel. Porota také posoudí jejich technické řešení a případně rozhodne o udělení zvláštní ceny pro nejlepší konstrukce.
  7. Po kontrole zůstanou všechny myši ve společném depu, takže soutěžící k nim nebudou mít přístup. Každý soutěžící si svoji myš z depa vyzvedne až těsně před soutěžní jízdou.
  8. Myš nesmí být v průběhu soutěžní jízdy žádným způsobem připojována k jinému zařízení.
  9. V průběhu soutěžní jízdy je možné myš upravovat pouze následujícími způsoby:
   1. měnit parametry algoritmu, např. způsob průchodu bludištěm, rychlost myši, nastavení regulátoru, atd.
   2. Přenastavit senzory, očistit kola, ...
   3. Opravit poruchu elektroniky nebo konstrukce. Výměna komponent za jiné povolena není!
   4. Vyměnit baterie.
  • Měření času probíhá na dvou časomírách:
   1. první časomíra odpočítává čas 10 minut a běží nepřetržitě po celou dobu pokusu, i ve chvílích, kdy soutěžící např. provádí na myši opravy nebo údržbu.
   2. Druhá časomíra jsou stopky pro měření času jednotlivých jízd. Bude realizována ručně (porotou) nebo pomocí senzorů, jejichž poloha je znázorněna na obr. 2 a 3.
  • Porota zaznamenává čas pouze u jízd, kdy robot dojede do cílového pole. Pokud robot nedosáhne cílového pole v žádné jízdě, porota zaznamená jen počet polí, které v bludišti prozkoumal. Pořadí v soutěži bude určeno podle nejkratších časů robotů, kteří dosáhli cílové pole. V žebříčku za těmito roboty budou roboti, kteří cílové pole nedosáhli; ti budou seřazeni dle počtu prozkoumaných polí.
  • Pokud myš dojede do cílového pole, může bez jakékoli penalizace pokračovat ve zkoumání bludiště tak, aby v příští jízdě dosáhla lepší čas. Pokud se myši podaří vrátit se na startovní pole, může začít další jízdu automaticky, bez zásahu soutěžícího.
  • Pokud se soutěžící dotkne své myši uprostřed jízdy, bude jízda považovaná za zrušenou a její čas se nezapočítá, i kdyby myš tuto jízdu dokončila dosažením cíle.
  • Pokud myš dojede do cílového pole a tam se zastaví nebo poté při dalším zkoumání bludiště nenalezne start, může se soutěžící myši dotknout a odstranit ji z bludiště s tím, že:
   1. pokud soutěžící tímto své jízdy ukončí, porota zaznamená čas dosažení cíle bez jakékoli penalizace,
   2. ale pokud soutěžící poté postaví myš znovu na start a spustí další jízdu, bude k jeho nejlepšímu času přičtena jednorázová penalizace 30 sekund. Touto penalizací jsou zvýhodněni plně autonomní roboti, kteří se dokáží dostat z cíle na start bez lidské pomoci.
  • Myš nemůže spoléhat na specifické hodnoty teploty, vlhkosti nebo osvětlení okolního prostředí. Nemůže spoléhat ani ani na určitou přilnavost nebo světelnou odrazivost bludiště.
  • Porušení následujících pravidel způsobí diskvalifikaci myši z dalšího průběhu soutěže:
   1. Myš nesmí v bludišti zanechávat žádné součástky ani stopy.
   2. Myš nesmí přeskakovat, přelétat, šplhat nebo jakkoli poškozovat stěny bludiště.
Rozměry bludiště
Obr. 2: Rozměry bludiště
Příklad konfigurace bludiště
Obr. 3: Příklad konfigurace bludiště
Příklad bludiště - fyzický vzhled
Obr. 4: Příklad bludiště - fyzický vzhled

Robot uklízeč

Základní parametry soutěže:
   • Časový limit: 3 minuty
   • Maximální váha robota: není omezena
   • Maximální rozměry robota: půdorys max. 25×25 cm, výška neomezena
   • Rozměry soutěžní plochy: 140×100 cm
Společná pravidla
   1. Robot se pohybuje po ploše o rozměrech 140×100.
   2. Plocha je vyrobena z bílé desky Sololak olemované černou elektrikářskou páskou o tloušťce 30 mm.
   3. Na ploše je rozmístěno 6 kostek o rozměru Lego® Duplo.
   4. Robot má celkem tři pokusy, každý o délce tři minuty, na to, aby dovezl maximum kostek do definované oblasti.
   5. Oblast pro přivezení kostek je kruhová výseč o poloměru 30 cm v rohu soutěžní plochy.
   6. Pozice, ze které robot začíná pokus je úhlopříčně od oblasti, kam má kostky přivést (viz Obr. 5). Natočení robota není definováno.
   7. V cílové oblasti je krabice vysoká alespoň 30 cm postavená pod úhlem 45° k hranám hrací plochy ve vzdálenosti 10cm.
   8. Kostky jsou umístěny náhodně a jejich poloha je pro každého soutěžícího totožná.
   9. Robot má tři minuty na to, aby kostky posbíral a přivezl na definované místo. Pokud v tomto limitu nestihne všechny kostky sesbírat, je soutěžícímu přičtena jedna minuta k času pokusu za každou kostku, kterou nezvládl robot přivést.
   10. Soutěžící může svůj pokus kdykoli ukončit oznámením rozhodčímu. Rozhodčí provede zaznamenání času pokusu a také počtu přivezených kostek.
   11. Vítězí robot jehož pokus je nejkratší.

Varianta 1

Robot pouze přiveze kostky do definované oblasti.
   1. Kostka je započítána v případě, že po ukončení pokusu je v definované oblasti alespoň částí svého objemu. Kostky, které robot přiveze a poté je opět vytlačí nejsou započítány.

Varianta 2

Robot kostky vhazuje do boxu.
   1. V rohu cílové oblasti je místo krabice umístěn box, do kterého jsou kostky vhazovány.
   2. Box má rozměry 210×210×100 mm. Zadní strana je vysoká 300 mm.
   3. Kostka je započítána pouze v případě, že po ukončení pokusu uvnitř boxu.
Soutěžní plocha pro soutěž Robot Sběrač
Obr. 5: Soutěžní plocha pro soutěž Robot Sběrač

Převozník nákladu

   • Robot se pohybuje autonomně bez jakékoli komunikace s tvůrcem.
   • Pro orientaci je vytvořena dráha z černé elektrikářské pásky (15 mm) na bílé sololakové desce o rozměrech 140×200 cm.
   • Robot po odstartování má 3 minuty čas na převoz maximálního počtu míčků do krabice. Míčky jsou vybírány ze zásobníku po stisku tlačítka. Stiskem tlačítka se ze zásobníku uvolní 4 míčky.
   • Robot startuje s prázdným zásobníkem a po odstartování musí doplnit míčky pro převoz.
   • Robot si nesmí žádným způsobem zkrátit cestu ke krabici. Pokud čáru ztratí, musí se na ni vrátit. V případě, že ji nenalezne, tak může opakovat pokus s tím, že čas nerestartuje, ale může si ponechat aktuálně naložené míčky. Současně s tím rozhodčí zaznamená, že robot nedodržel požadovanou sekvenci dílčích úkonů.
   • Pokud se na dráze bude objevovat křižovatka, tak se zásobník / krabice nikdy nebude vyskytovat na levé straně při pohledu z robota po jeho odstartování. Pokud by se vyskytla křižovatka s možností jet rovně nebo odbočit vpravo, bude zásobník / krabice na pravé straně.
   • Jednotlivé úkony jsou bodovány podle následujících pravidel:
    1. Přijetí k zásobníku - 100 bodů
    2. Naložení míčků - 200 bodů
    3. Přijetí ke krabici - 200 bodů
    4. Vyložení do krabice - 250 bodů
    5. Otočení - 100 bodů
    6. Cesta zpět k zásobníku - 200 bodů
    Pro započtení bodů je nutné, aby robot alespoň jedenkrát cestu absolvoval podle sekvence výše a také je nutné, aby alespoň jeden míček umístil do krabice. Po tomto prvním projetí se již započítávají do bodování jednotlivé části pohybu robota za definovaný počet bodů.
   • Za každý vložený míček do krabice je započítávána hodnota 150 bodů.
   • Rozměry krabice jsou 24×20×9,5 cm. Otvor má rozměr 9,5×9,5.
   • Zásobník má výšku výsypky od země je 38 cm. Tlačítko je umístěno ve výšce 7,5 cm uprostřed čelní strany.
   • O vítězi rozhoduje pořadí podle součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude provedeno ještě jedno rozstřelové kolo. Pokud i toto skončí remízou, udělí vítězství porota z řad rozhodčích.
Krabice- rozměry
Obr. 6: Krabice - rozměry
Krabice- rozměry
Obr. 7: Příklad dráhy
Zásobník
Obr. 8: Zádobník
Zásobník
Obr. 9: Zásobník
Organizátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoli změnit.

Reference

[1] Robotics Society of America, Inc, „Unified Sumo Robot Rules".
[Online]. Dostupné z: http://robogames.net/rules/all-sumo.php. [Viděno: 21-pro-2016]
[2] Robotics Society of America, Inc, „Line Following Rules".
[Online]. Dostupné z: http://robogames.net/rules/line-following.php. [Viděno: 23-pro-2016]
[3] NTF -New Technology Foundation, „Micromouse Japan - rules for Classic Micromouse".
[Online]. Dostupné z: http://www.ntf.or.jp/mouse/micromouse2011/ruleclassic-EN.html. [Viděno: 21-pro-2016]
[4] R. Hoggett, „Maze Runner Archives", cyberneticzoo.com.
[Online]. Dostupné z: http://cyberneticzoo.com/tag/maze-runner/. [Viděno: 21-pro-2016]
[5] Robotics Society of America, Inc, „Maze Solving / Micromouse Rules".
[Online]. Dostupné z: http://robogames.net/rules/maze.php. [Viděno: 21-pro-2016]