Kontakt

Hlavní pořadatel soutěže: Ing. Tomáš Dulík, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Ústav informatiky a umělé inteligence Nad Stráněmi 4511, 76005 Zlín tel. +420 57 603 5187 mobil: +420 774 313 854 Organizační záležitosti: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. Děkan FAI UTB ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad Stráněmi 4511, 76005 Zlín mobil: +420 733 599 960